Lista startowa

Sztafeta Rodzinna
rozgrywana w ramach 11. Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP

Poznań, 30.09.2022


Liczba sztafet zgłoszonych do zawodów: 6


lp. Nazwa Drużyny -> zawodnik 1 zawodnik 2 zawodnik 3
1. 3 x Daniel Paweł Daniel Grzegorz Daniel Agata Daniel
2. Corredores Magdalena Szumicka Franciszek Szumicki Karol Szumicki
3. Hejniaczki Michał Hejne Szymon Hejne Zofia Hejne
4. Kociewiacy Maria Kurzawska Michał Kurzawski Janusz Kurzawski
5. RPG - Rodzinna Przygoda Górą Monika Stock Karol Stock Gabriela Stock
6. trzy żaby Katarzyna Domańska Łucja Domańska Zofia Domańska