Formularz zgłoszeniowy

11 Bieg im. o. Józefa Jońca SP
Biegi dzieci i młodzieży

Poznań, 30.09.2022

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
miejscowość/city
*
Szkoła/klub:
Nazwa szkoły lub klubu
Proszę wpisać jeśli nie ma na liście:
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji biegu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji biegu.
lub
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie uczestnik nieletni bierze udział w imprezie rekreacyjno-sportowej za zgodą jego rodziców/opiekunów prawnych, którzy przyjmują do wiadomości Regulamin Biegu. Nie ma on żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację wizerunku uczestnika dla potrzeb promocji biegu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych uczestnika dla potrzeb organizacji biegu.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl