Formularz zgłoszeniowy

II Bieg Ognia i Wody
#wyścigowadycha

W ramach biegu:

XXV Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków
Państwowej Straży Pożarnej w Biegu Ulicznym na 10 km

Finał Pucharu Polski Strażaków PSP w Biegach o Puchar Komendanta Głównego PSP - 2019

II Mistrzostwa Wielkopolski Policji

Bieg zaliczany do I Pucharu Wielkopolski Służb Mundurowych
Tor Poznań 12.10.2019
Dystans: 10 km (atest PZLA)

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Informacje dodatkowe:
Rozmiar koszulki*
Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej:
Zgłoszenie do MP Strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Drużyna PSP
Wybierz sposób płatności [dotyczy tylko MP Strażaków PSP]
II Mistrzostwa Wielkopolski Policji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego:
Zgłoszenie do MW Policjantów
Klasyfikacja I Pucharu Wielkopolski Służb Mundurowych:
Służba mundurowa
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
Przeczytaj Regulamin Mistrzostw Polski Strażaków
Przeczytaj Regulamin PUCHARU WIELKOPOLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl