Formularz zgłoszeniowy

V Bieg po schodach Collegium Altum
Limit startujących 300 osób

Poznań 26.10.2019
Dystans: 17 pięter

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Klasyfikacje dodatkowe:
V Mistrzostwa Polski Studentów
V Mistrzostwa Polski Nauczycieli Akademickich
V Mistrzostwa Polski Policjantów
III Mistrzostwa Wielkopolski PSP i OSP o Puchar Wojewódzkiego Komendanta PSP w Poznaniu
Klasyfikacja I Pucharu Wielkopolski Służb Mundurowych:
Służba mundurowa
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
Przeczytaj Regulamin PUCHARU WIELKOPOLSKI SLUŻB MUNDUROWYCH
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl