Formularz zgłoszeniowy

Sztafeta Pamięci Poznańskiego Czerwca '56

Poznań 24.06.2018
Dystans: 5 x 2 km

Zawodnik 1:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Informacje dodatkowe
Koszulka: [płatna dodatkowo 10zł]
Zawodnik 2:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Informacje dodatkowe
Koszulka: [płatna dodatkowo 10zł]
Zawodnik 3:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Informacje dodatkowe
Koszulka: [płatna dodatkowo 10zł]
Zawodnik 4:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Informacje dodatkowe
Koszulka: [płatna dodatkowo 10zł]
Zawodnik 5:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Informacje dodatkowe
Koszulka: [płatna dodatkowo 10zł]
Dane drużyny:
Nazwa drużyny
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Biegu

* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl