Formularz zgłoszeniowy

BOTANICZNA PIĄTKA - Edycja Letnia

Mikołów 21.08.2022
Dystans: 5 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
kraj/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór fali:
Fala*
Grupa zielona 5 km. Start o godzinie 9:00 - bieg, marsz, marszobieg - czas na pokonanie trasy: 75 minut
Grupa żółta 5 km. Start o godzinie 10:15 bieg - czas na pokonanie trasy: 45 minut
Gadżety zawodów:
Smycz - 6zł
Chusta - 19zł
Worek - 19zł
Zestaw chusta+worek - 29zł
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl