Lista startowa

BOTANICZNA PI”TKA - Edycja Jesienna

£ód¼ 23.10.2021
Dystans: 5 kmLiczba zg³oszonych zawodników: 107


lp. nazwisko -> imiź rocznik klub/miasto -> Fala ->
1. Adamowicz Andrzej 1946 £ód¼ NW 13:00
2. Baranowicz Adam 2010 Konstantynów £ódzki bieg 12:00
3. Baranowicz Grzegorz 1971 Konstantynów £ódzki bieg 12:00
4. Barańska Dominika 1983 Tate & Lyle Active Team bieg 11:00
5. Barański Rafa³ 1983 Skotniki bieg 11:00
6. Binkowski Jakub 1984 £ód¼ bieg 11:00
7. Bogdańska Katarzyna 1983 £ód¼ bieg 11:00
8. Bogus Agnieszka 1969 Burzenin bieg 11:00
9. Bogutczak Piotr 1987 Konstantynów £ódzki bieg 13:00
10. Boruta Adam 1985 1SGS bieg 11:00
11. Broziński Ireneusz 1979 Bedoń-wie¶ bieg 12:00
12. Buchta Maciej 1985 ¦l±s-OK bieg 13:00
13. Caban Kamil 1979 £ód¼ bieg 12:00
14. Cie¶lik-Wolski Bartosz 1981 R±bień AB bieg 13:00
15. Dźbska Paulina 1985 Konstantynów £ódzki bieg 13:00
16. Dobiński Micha³ 1985 £ód¼ bieg 11:00
17. Dylik Sylwester 1992 £ód¼RunCrew/JAKO Team NW 13:00
18. Dziedzic Grzegorz 1968 sieradziega bieg 13:00
19. Firaza Tomasz 1982 £ódz bieg 13:00
20. Frontczak Artur 1977 £ód¼ bieg 11:00
21. Gawrzydek Bartosz 1992 £ód¼ bieg 11:00
22. G±siorowsk Agnieszka 1982 EVErRUN bieg 11:00
23. Go³aszewski Jacek 1987 £ód¼ bieg 11:00
24. Grubczak Agnieszka 1988 Nordea Runners bieg 11:00
25. Gunther Dawid 2003 Razem Trenujemy Sport bieg 12:00
26. Gunther Krzysztof 1983 Razem Trenujemy Sport NW 13:00
27. Gunther Marta 1984 Razem Trenujemy Sport bieg 12:00
28. Ha³aczkiewicz Rafa³ 1987 B/S/H/ Lodz Running Team bieg 13:00
29. Jankiewicz-Roszyk Katarzyna 1989 NORDEA RUNNERS bieg 11:00
30. Jarnicka Joanna 1989 PNDrunningteam bieg 13:00
31. Jó¼wiak Dorota 1974 £ód¼ NW 13:00
32. Kabat Marcin 1991 Nordea Runners bieg 11:00
33. Kździerska Lilianna 1980 £ód¼ NW 13:00
34. Kźpka Pawe³ 1967 Kociarze £ód¼ bieg 13:00
35. Kharkavliuk Denys 1989 £ód¼ bieg 11:00
36. Klapenda Mariusz 1974 MARIO TEAM bieg 13:00
37. Kmita Adrian 1980 Tomaszów Mazowiecki bieg 11:00
38. Kolasa Piotr 1987 £ód¼ bieg 13:00
39. Kolasińska Kamila 1987 Ogród Botaniczny w £odzi bieg 11:00
40. Ko³odziejczak Tomek 1993 £ód¼RunCrew/Jakoteam bieg 11:00
41. Koraluk Izabela 1963 £ód¼ NW 13:00
42. Kosińska Anna 1959 £ód¼ bieg 13:00
43. Kosiński Micha³ 1990 £ód¼ bieg 13:00
44. Kostrzewski Piotr 1976 Zgierz bieg 13:00
45. Krasoń Beata 1993 £ód¼ bieg 13:00
46. Krauze Katarzyna 1996 £ód¼ bieg 11:00
47. Kuc Mateusz 1994 £ód¼ bieg 11:00
48. Kuczkowski Andrzej 1994 £ód¼ bieg 11:00
49. Kuna Piotr 2001 Tuszyn bieg 13:00
50. Kwa¶niewski Henryk 1954 £ód¼ bieg 12:00
51. Lenartowicz Jakub 1994 ³ód¼ bieg 11:00
52. Lerka Monika 1976 £ód¼ NW 13:00
53. Lerka Weronika 2007 £ód¼ NW 13:00
54. £apczyński Stefan 1950 Niezrzeszony bieg 12:00
55. £aszczyński Wiktor 1985 £ód¼ bieg 11:00
56. £uczyński Maciej 1967 £ód¼ bieg 13:00
57. Madej Elæbieta 1960 £ód¼ bieg 13:00
58. Malinowski Andrzej 1972 £ÓD¬ bieg 13:00
59. Marcinek Marta 1987 £ód¼ bieg 11:00
60. Matczak Arkadiusz 1987 Nordea Runners bieg 11:00
61. Matuszewski Jarek 1981 £ód¼ bieg 11:00
62. Mexx Pio 1977 £ód¼ bieg 11:00
63. Micor Jolanta 1992 #happyrunners bieg 13:00
64. Mosiński Robert 1970 R.S.Team bieg 13:00
65. Mozga Piotr 1987 £ód¼ bieg 11:00
66. Nita Micha³ 1988 £ód¼ bieg 13:00
67. Nowak Mateusz 1999 Antoniew bieg 11:00
68. Nymander Ewa 1974 Wola Grzymkowa bieg 11:00
69. Nymander Patrycja 1994 Aleksandrów £ódzki bieg 11:00
70. Og³oza Adrian 1992 Nordea Runners bieg 11:00
71. Olszewski Wiktor 1992 Sieradz NW 13:00
72. Palińska Eliza 1980 Kutno bieg 12:00
73. Pigu£a Krzysztof 1962 £ÓD¬ NW 13:00
74. Porczyk Grzegorz 1992 Tomaszów Mazowiecki bieg 11:00
75. Pu³aczewski Andrzej 1968 £ód¼ bieg 11:00
76. Radkiewicz Tomasz 1997 KS £ZPN bieg 12:00
77. Radzik Witold 1961 Konstantynów £ódzki bieg 13:00
78. Rogalska Anna 1986 £ód¼ bieg 12:00
79. Ryniecka Joanna 1977 £ódæ bieg 12:00
80. Sendecka Justyna 1977 Justyna Sendecka NW 13:00
81. Sźkowska Kinga 1992 EVErRUN bieg 11:00
82. Sienkiewicz Anna 1986 £ód¼ Kocha Sport bieg 13:00
83. Sobczak Aneta 1976 £ód¼ bieg 11:00
84. Sobczak Karolina 2005 £ód¼ bieg 11:00
85. Soko£owska Dorota 1976 MARIO TEAM bieg 13:00
86. Stasiak Maciej 1992 £ód¼ bieg 13:00
87. Steglinski Roman 1960 Aleksandrów £ódzki NW 13:00
88. Sterna Krystian 1997 Z³oczew Team bieg 12:00
89. Stźpniak Marta 1993 Kutno bieg 12:00
90. Strzyæ Aleksandra 1995 £ód¼ bieg 11:00
91. Sujka £ukasz 1983 AKADEMIA BIEGACZA bieg 13:00
92. Sukiennik Aleksandra 1982 £ask NW 13:00
93. Sukiennik Tomasz 1980 £ask bieg 12:00
94. Surlejewska-Cie¶lik Joanna 1982 R±bień AB bieg 13:00
95. Sypniewski Micha³ 1984 £ód¼ bieg 11:00
96. Szagun Katarzyna 1988 £ód¼ bieg 11:00
97. Szplit Agata 1988 Korona Pabianice bieg 12:00
98. Szymańska Anna 1982 £ód¼ bieg 13:00
99. Tomaszewski Jakub 1986 BSH bieg 11:00
100. Urzźdowicz Beata 1970 Only You bieg 13:00
101. Volkov Viktor 1989 O co biega NW 13:00
102. Wasiela Weronika 1991 Zgierz bieg 11:00
103. Wilczyńska Agata 1983 Dziki bieg 12:00
104. Wi¶niewska Justyna 1990 Nordea Runners bieg 13:30
105. Wnuk Krzysztof 1977 £ód¼ bieg 11:00
106. Wojciechowski Piotr 1989 £ód¼ bieg 13:00
107. Wójcik Magdalena 1990 £ód¼ bieg 11:00