Formularz zgłoszeniowy

BOTANICZNA PIĄTKA - edycja wirtu@lna jesienna

1.10.2020 - 30.10.2020
Dystans: 5 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Gadżety zawodów:
Smycz - 5zł
Chusta - 15zł
Wybór medalu: [grafiki przedstawiające powyższe medale znajdują się na stronie www.botaniczna5.pl]
Chciałbym otrzymać*
medal edycji jesiennej 2020 (z kasztanem)
medal edycji jesiennej 2019 (z czerwonym liściem)
medal edycji jesiennej 2020 i medal edycji jesiennej 2019 w specjalnej cenie
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl