Formularz zgłoszeniowy

ChampionMan Duathlon Czempiń

Czempiń, 09.05.2020
Dystans: Sprint (5/20/2,5) oraz Średni (10/60/10)

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
UWAGA: Dystans Sprint: licencja PZTri NIE jest wymagana, Dystans Średni: licencja PZTri jest wymagana. Dokonując zgłoszenia nie musisz jeszcze posiadać licencji PZTri. Możesz ją wyrobić przez internet lub zakupić jednodniową licencję w dniu zawodów w biurze zawodów.
Dystans*
Sprint - 5/20/2,5 (licencja PZTri nie jest wymagana)
Średni - 10/60/10 (Mistrzostwa Polski, wymagane jednodniowe lub roczne licencje PZTri: http://triathlon.pl/licencje)
Kategorie:
Mieszkaniec powiatu kościańskiego [zameldowani]
Mieszkaniec gminy Czempiń [zameldowani]*
Informacje dodatkowe:
Rozmiar koszulki*
Zawodnicy PRO:
Zawodnik PRO (posiadam licencję PRO PZTri), dotyczy startu na dystansie Średnim
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl