Formularz zgłoszeniowy

ChampionMan Duathlon Czempiń

Czempiń, 07.05.2022
Dystans: Sprint (5/20/2,5) oraz Średni (10/60/10)

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Uwaga: Do uczestnictwa w zawodach (dotyczy obu dystansów) niezbędne jest posiadanie jednorazowych lub rocznych licencji Polskiego Związku Triathlonu. Zasady i opłaty za przyznanie licencji dostępne są na stronie internetowej PZTri www.triathlon.pl/licencjeag. Dokonując zgłoszenia nie musisz jeszcze posiadać licencji PZTri. Możesz ją wyrobić w pózniejszym terminie. Koszt licencji jednodniowej to 20 zł.
Dystans*
Sprint
Średni
Kategorie:
Mieszkaniec powiatu kościańskiego [zameldowani]
Mieszkaniec gminy Czempiń [zameldowani]*
Informacje dodatkowe:
Rozmiar koszulki*
Zawodnicy PRO:
Zawodnik PRO (posiadam licencję PRO PZTri), dotyczy startu na dystansie Średnim
Szczepienie przeciw COVID-19:
Czy jesteś osobą zaszczepioną przeciw COVID-19
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Regulamin zawodów - Dystans Sprint
Regulamin zawodów - Dystans Średni
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl