Formularz zgłoszeniowy

ChampionMan Duathlon Czempiń - sztafety

Czempiń, 13.05.2023
Dystans: Sprint (5/20/2,5) oraz Średni (10/60/10)

Zawodnik 1 - bieg:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Gadżety zawodów:
Koszulka ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 - cena: 39,99 zł - [Zobacz projekt koszulki]
Zawodnik 2 - jazda na rowerze:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Gadżety zawodów:
Koszulka ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 - cena: 39,99 zł - [Zobacz projekt koszulki]
Zawodnik 3 - bieg:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Gadżety zawodów:
Koszulka ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 - cena: 39,99 zł - [Zobacz projekt koszulki]
Dane drużyny:
Nazwa drużyny (w przypadku sztafet firmowych nazwa musi zawierać nazwę firmy/marki)
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Wybór dystansu:
Dystans*
Sprint - 5/20/2,5
Średni - 10/60/10
Wybór rodzaju sztafety:
Dystans Sprint: tylko sztafety dwuosobowe, Dystans Średni: sztafety dwuosobowe lub trzyosobowe
Rodzaj sztafety*
Sztafeta trzyosobowa (tylko Dystans Średni)
Sztafeta dwuosobowa (Dystans Sprint lub Dystans Średni)
Licencje Polskiego Związku Triathlonu:
Jeden z zawodników sztafety dwuosobowej lub trzyosobowej musi posiać jednodniową lub roczną licencję, dotyczy obu dystansów: Sprint i Średni):
Licencja PZTri*
Zamawiam jednodniową licencję PZTri: koszt 20 zł. Zaznaczając tą opcję nic więcej w sprawie licencji na zawody ChampionMan Duathlon Czempiń 2023 nie musisz robić.
Jeden z zawodników sztafety posiada już jednodniową licencję PZTri na te zawody lub licencję roczną ważną do dnia zawodów. Pamiętaj, że aktualną licencję należy okazać przy odbiorze pakietu startowego.
Jeden z zawodników sztafety wyrobi licencję samodzielnie w pózniejszym terminie i okaże ją przy odbiorze pakietu startowego. Zasady i opłaty za przyznanie licencji dostępne są na stronie internetowej PZTri: www.triathlon.pl/licencjeag
Kategorie dodatkowe:
Sztafeta firmowa:
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl