Formularz zgłoszeniowy

Chyża Dziesiątka

Nowy Tomyśl 08.09.2018
Dystans: 10km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dyscypliny:
Dyscyplina*
Bieg 10 km
Nordic Walking 5 km
Koszulka:
Rozmiar koszulki*
Kategorie:
Mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl*
Mistrzostwa Polski Dyrektorek i Dyrektorów Imprez Biegowych
Startuję razem z dzieckiem w wózku
Zawodnik niepełnosprawny na wózku
UCZEŃ lub ABSOLWENT Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Staszica
Kategoria XL (powyżej 100kg)
Straż Pożarna
Chyża rodzinka [nazwa zespołu]
Chyże rodzeństwo [nazwa zespołu]
Chyże małżeństwo [nazwa zespołu]
Klasyfikacja Zakładów Pracy [nazwa zakładu pracy]
Informacje dodatkowe:
Czy jesteś pracownikiem Phoenix Contact Wielkopolska?
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl