Formularz zgłoszeniowy

Duathlon Radwanice

Radwanice, 26.05.2024

SPRINT: 5 km / 20 km / 2,5 km
CLASSIC: 10 km / 40 km / 5 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
SPRINT: 5 km biegu / 20 km roweru / 2,5 km biegu
CLASSIC: 10 km biegu / 40 km roweru / 5 km biegu
Kategorie dodatkowe:
Mieszkanka/mieszkaniec Gminy Radwanice
Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego (dystans SPRINT)
Zawodnicy PRO:
Zawodnik PRO (posiadam licencję PRO PZTri)
Gadżety zawodów:
Koszulka techniczna Duathlon Radwanice - 39 zł
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl