Formularz zgłoszeniowy

Skoki Cross Duathlon - Sztafety
DuoCykl Wielkopolska 2021

Skoki 15.08.2021

Zawodnik 1 Biaganie:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 2 Rower:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Dane drużyny:
Nazwa drużyny
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Adres korespondencyjny Kapitana:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Informacje dodatkowe:
Jesteśmy mieszkańcami Gminy Skoki
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Cyklu

Przeczytaj Regulamin Zawodów

* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl