Formularz zgłoszeniowy

DuoCykl Wielkopolska 2019

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Koszulka:
[koszulka finishera, która zostanie wydana po ostatniej imprezie cyklu jeśli ktoś ukończy min. 4 imprezy]
Rozmiar koszulki [rozmiary]*
Gadżety zawodów: [przy wykupienie karnetu na cały cykl]
Rękawki [rozmiary]
Informacje dodatkowe:
Czy jesteś mieszkańcem jednego z miast-gospodarzy (dotyczy wysokości wpisowego)*
TAK, Gmina Murowana Goślina
TAK, Gmina Skoki
TAK, Gmina Tarnowo Podgóne
TAK, Gmina Suchy Las
NIE
Wybór zawodów:
Binduga Cross Duathlon 27.10.2019
Suchy Las Cross Duathlon 13.10.2019
Skoki Cross Duathlon 15.09.2019
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl