Formularz zgłoszeniowy

Ekiden PragmatIQ

Poznań 27.05.2018

Zawodnik 1 [ 9795m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 2 [10800m]:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 3 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 4 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 5 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 6 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Dane drużyny:
Nazwa drużyny
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Adres korespondencyjny Kapitana:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Klasyfikacje:
Drużyna firmowa
Informacje dodatkowe:
[Jeśli potrzebujesz faktury pro forma, skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc e-mail na adres: faktury@ekidenpragmatiq.pl]
Czy wystawić FV za opłatę startową
Dane do faktury
* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Biegu i akceptujemy go.
* Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu założenia konta dla organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowej EKIDEN PragmatIQ.
* Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Organizatora, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
* Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Organizator jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia EKIDEN PragmatIQ. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o prawie wglądu do swoich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w EKIDEN PragamatIQ.
Przeczytaj Regulamin Biegu

* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl