Formularz zgłoszeniowy

EKIDEN PragmatIQ

Poznań, 12.09.2021

Zawodnik 1 [ 9795m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 2 [10800m]:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 3 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 4 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 5 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Zawodnik 6 [ 5400m] :
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/F
data urodzenia/date of birth
- - *
kapitan drużyny/team capitan*
adres e-mail (potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres e-mail kapitana)
*
Dane drużyny:
Nazwa drużyny
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Drużyna firmowa:

Jeśli chcesz zgłosić swoją drużynę do kwalifikacji firmowej pamiętaj, aby:
1) wszyscy członkowie drużyny byli z jednej firmy
2) nazwa firmy znalazła się w nazwie drużyny
Szczegóły w Regulaminie biegu

Klasyfikacje dodatkowe:
Mistrzostwa Wielkopolski Prawników w Ekidenie:

Szczegóły w Regulaminie biegu

Faktura:
[Jeśli potrzebujesz faktury pro forma, skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc e-mail na adres: faktury@ekidenpragmatiq.pl]
Adres e-mail do wysyłki faktury:
Dane do faktury:

UWAGA:
W tym polu wpisz:
- dane firmy: nazwa, adres, NIP (faktura na firmę)
- dane Kapitana: imię i nazwisko, adres (faktura na Kapitana)
Dane do faktury:*
Inne:
Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o EKIDEN PragmatIQ*
* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Biegu i akceptujemy go.
* Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Biegu, tj. w szczególnoœci w celu rejestracji drużyny, założenia dla niej konta w Panelu zawodnika, publikacji listy uczestników i tabeli wyników, przekazywania informacji organizacyjnych dotyczących Biegu.
* Wyrażamy zgodę na przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej, sms lub połączeń telefonicznych informacji organizacyjnych dotyczących Biegu.
* Oœwiadczamy, że zapoznaliœmy się z informacją nt. przetwarzania danych osobowych.
Przeczytaj Regulamin Biegu

* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl