Formularz zgłoszeniowy

Biegowe Grand Prix Gminy Kościan 2023

Dystans: 5 km / 10 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Zawody:
Zimowy Bieg Niedzwiedzia - Nowy Dębiec, 15 stycznia 2023 r.
Zawody:
Nocny Bieg o Podkowę Racotu - Racot, 6 maja 2023 r.
Zawody:
Bieg CREATON Widziszewo - Widziszewo, 30 lipca 2023 r.
Zawody:
Bieg TOP FARMS im. D. Chłapowskiego - Turew, 7 pazdziernika 2023 r.
Kategorie dodatkowe:
Mieszkanka/mieszkaniec gminy wiejskiej Kościan
Klasyfikacja biegu z wózkiem dziecięcym (dotyczy tylko biegu na 5 km)
Klasyfikacja wózków inwalidzkich (dotyczy tylko biegu na 5 km)
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl