Formularz zgłoszeniowy

Kórnik Triathlon - Sztafety

Kórnik 07.08.2022

Zawodnik 1 - pływanie:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Rodzaj Pakietu:
Pakiet SPORT (Koszulka zawodów + 29zł)
Pakiet rozszerzony:
GREATMAN STYLE (Lifestylowa koszulka bawełniana GREATMAN wysokiej jakości + 39 zł)
GREATMAN SWIM (Ręcznik GREATMAN + 39 zł)
GREATMAN BIKE (Bluza GREATMAN + 229 zł)
GREATMAN RUN (Koszulka techniczna FULL PRINT wysokiej klasy GREATMAN + 59 zł)
GREATMAN BELT (Pasek startowy PREMIUM GREATMAN + 29 zł)
Rozmiar [dotyczy TYLKO pakietów: SPORT,STYLE,BIKE,RUN]:
Rozmiar
Zawodnik 2 - jazda na rowerze:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Rodzaj Pakietu:
Pakiet SPORT (Koszulka zawodów + 29zł)
Pakiet rozszerzony:
GREATMAN STYLE (Lifestylowa koszulka bawełniana GREATMAN wysokiej jakości + 39 zł)
GREATMAN SWIM (Ręcznik GREATMAN + 39 zł)
GREATMAN BIKE (Bluza GREATMAN + 229 zł)
GREATMAN RUN (Koszulka techniczna FULL PRINT wysokiej klasy GREATMAN + 59 zł)
GREATMAN BELT (Pasek startowy PREMIUM GREATMAN + 29 zł)
Rozmiar [dotyczy TYLKO pakietów: SPORT,STYLE,BIKE,RUN]:
Rozmiar
Zawodnik 3 - bieg:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Rodzaj Pakietu:
Pakiet SPORT (Koszulka zawodów + 29zł)
Pakiet rozszerzony:
GREATMAN STYLE (Lifestylowa koszulka bawełniana GREATMAN wysokiej jakości + 39 zł)
GREATMAN SWIM (Ręcznik GREATMAN + 39 zł)
GREATMAN BIKE (Bluza GREATMAN + 229 zł)
GREATMAN RUN (Koszulka techniczna FULL PRINT wysokiej klasy GREATMAN + 59 zł)
GREATMAN BELT (Pasek startowy PREMIUM GREATMAN + 29 zł)
Rozmiar [dotyczy TYLKO pakietów: SPORT,STYLE,BIKE,RUN]:
Rozmiar
Dane drużyny:
Nazwa drużyny
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Zawody:
Dystans*
1/8IM NON-DRAFT
1/4IM NON-DRAFT
Klasyfikacje dodatkowe:
Czy jesteście mieszkańcami Miasta Kórnik*
TAK
NIE
Etap Pływacki:
Co włożysz na głowę podczas pływania?*
Wezmę swój czepek
Chcę mieć w pakiecie zwykły czepek + 10zł
Chcę mieć w pakiecie pamiątkowy czepek GREATMAN +29 zł
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl