Formularz zgłoszeniowy

GWiNT Ultra Cross

22-23.04.2022
Dystans: 35 km | 55 km | 110 km | 165 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
Mikro GWiNT - 35 km
Mini GWiNT - 55 km
Normal GWiNT - 110 km
Super GWiNT - 165 km
Rodzaj pakietu startowego:
Rodzaj pakietu*
pakiet STANDARD (bluza polarowa)
pakiet ECO (buff)
Informacje dodatkowe:
Rozmiar bluzy - tylko dla pakietu STANDARD [informacje i rozmiary]
* Oświadczam, iż biorę udział w ultramaratonie GWiNT Ultra Cross na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Zapoznałem/am się również z Regulaminem Zawodów, który znajduje się na stronie internetowej zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
* Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej zawodów drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres email zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl