Formularz zgłoszeniowy

Kids Run 2019

Kraków 08.09.2019

Dane dziecka:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
szkoła/klub
Dane adresowe:
miejscowość/city
*
Ważna informacja:
Zgłoszenia do Zawodów może dokonać tylko rodzic zawodnika lub prawny opiekun. Zgłoszenie elektroniczne stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na udział dziecka w zawodach i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem zawodów. Zgłoszenie do zawodów nie zwalnia rodzica, opiekuna prawnego do obecności w biurze zawodów w celu weryfikacji zawodnika oraz podpisania stosownego oświadczenia.
Wybierz personalizowany napis na numer startowy dziecka. Np. Max, Misiek. ( w przypadku pozostawienia pustej rubyrki na numerze zostanie wdrukowane imię dziecka):
Napis na numerze startowym
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna:
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
Pakiet Mega: [ rozmiary ]
Pakiet MEGA z koszulką techniczną w cenie 49 zł
Dziecko z niepełnosprawnością:
Wybór dystansu dla dziecka niepełnosprawnością
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl