Formularz zgłoszeniowy

Parle - Gravel Adventure Race 2024 - ultramaraton rowerowy
Poznań-Kołobrzeg, 15-16.06.2024
Dystans: Adventure - około 400 km / Speed - około 270 km
Limit uczestników to 150 na każdy dystans

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
kraj/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu i godziny startu:
Godzina startu*
Adventure 400 km - start godzina 6:00
Adventure 400 km - start godzina 6:05
Adventure 400 km - start godzina 6:10
Adventure 400 km - start godzina 6:15
Adventure 400 km - start godzina 6:20
Adventure 400 km - start godzina 6:25
Adventure 400 km - start godzina 6:30
Adventure 400 km - start godzina 6:35
Adventure 400 km - start godzina 6:40
Adventure 400 km - start godzina 6:45
Adventure 400 km - start godzina 6:50
Adventure 400 km - start godzina 6:55
Adventure 400 km - start godzina 7:00
Adventure 400 km - start godzina 7:05
Adventure 400 km - start godzina 7:10
Speed 270 km - start godzina 7:30
Speed 270 km - start godzina 7:35
Speed 270 km - start godzina 7:40
Speed 270 km - start godzina 7:45
Speed 270 km - start godzina 7:50
Speed 270 km - start godzina 7:55
Speed 270 km - start godzina 8:00
Speed 270 km - start godzina 8:05
Speed 270 km - start godzina 8:10
Speed 270 km - start godzina 8:15
Speed 270 km - start godzina 8:20
Speed 270 km - start godzina 8:25
Speed 270 km - start godzina 8:30
Speed 270 km - start godzina 8:35
Speed 270 km - start godzina 8:40
Rozmiar koszulki:
Koszulka Parle Gravel z serii Atack (w pakiecie startowym)*
Gadżety zawodów:
Czapeczka kolarska z daszkiem z indywidualnym nr startowym (dodatkowo płatna) - cena: 45 zł
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl