Formularz zgłoszeniowy

7 Poznańska Piwna Mila

Poznań 28.09.2019
Dystans: 1600 m

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór fali:
Fala*
grupa 0 BEZALKOHOLOWA start o godzinie 13:40
grupa 1 start o godzinie 12:00
grupa 2 start o godzinie 12:20
grupa 3 start o godzinie 12:40
grupa 4 start o godzinie 13:00
grupa EXTREME start o godzinie 13:20
grupa 5 start o godzinie 14:00
grupa 6 start o godzinie 14:20
grupa 7 start o godzinie 14:40
grupa 8 start o godzinie 15:00
Gadżety zawodów:
Pamiątkowa koszulka techniczna z nadrukiem dwustronnym - 25zł
worek Piwnej Mili - 15zł
buff Piwnej Mili - 15zł
smycz Piwnej Mili - 5zł
Informacje dodatkowe:
Wybór poczęstunku od Masz Babo Placek*
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl