Formularz zgłoszeniowy

Poznańska Piwna Mila Na Targach

Poznań 10.11.2018
Dystans: 1600 m

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór fali:
Fala*
grupa 1 (1-50) start o godzinie 13:00
grupa 2 (51-100) start o godzinie 13:20
grupa 3 (101-150) start o godzinie 13:40
grupa 4 (151-200) start o godzinie 14:00
grupa 5 (201-250) start o godzinie 14:20
grupa 6 (251-300) start o godzinie 14:40
grupa 7 (301-350) start o godzinie 15:00
grupa 8 (351-400) start o godzinie 15:20
Pakiet Premium: [płatny dodatkowo 30zł]
Zamawiam pamiątkową szklankę Spiegelau
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl