Formularz zgłoszeniowy

Poznańska Korba 2023

Kórnik, 15.07.2023
Dystans: około 180 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
kraj/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór godziny startu:
Godzina startu*
6:05
6:10
6:15
6:20
6:25
6:35
6:40
6:45
6:50
6:55
7:05
7:10
7:20
7:25
7:40
7:45
7:50
7:55
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
Newsletter:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Stowarzyszenia Poco Loco Adventure. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Stowarzyszenie Poco Loco Adventure, z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 18/39.
Informacje dodatkowe:
Wybór posiłku*
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl