Formularz zgłoszeniowy

ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE

Sławica 25.03.2018

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123)
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy rajdu.
Dane adresowe:
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
Wybór trasy:
Trasa*
ROWEROWA 30km
BIEGOWA 11km
NORDIC WALKING 11 km
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie turystycznej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości jej Regulamin. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i biorę udział wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu imprezie. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji rajdu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji imprezy.
Przeczytaj Regulamin Rajdu
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl