Formularz zgłoszeniowy

17 BIEG "RECORDOWA DZIESIĄTKA"

Poznań, 13-14 marca 2021
Dystans: 10 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
kraj/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wyniki:*
Wynik na 10 km uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat w biegu z atestem. [g:mm:ss]
: :
Rok uzyskania wyniku oraz nazwa biegu

Przykład: BIEG "RECORDOWA DZIESIĄTKA" 2019
Nie mam wyniku w ciągu ostatnich 2 lat na tym dystansie.
Wybór fali:
Fala*
Fala 1 - sobota, 13 marca 9:00
Fala 2 - sobota, 13 marca 10:30
Fala 3 - sobota, 13 marca 12:00
Fala 4 - sobota, 13 marca 13:30
Fala 5 - sobota, 13 marca 15:00
Fala 6 - sobota, 13 marca 16:30
Fala 7 - sobota, 13 marca 18:00
Fala 8 - niedziela, 14 marca 9:00
Fala 9 - niedziela, 14 marca 10:30
Fala 10 (ELITA) - niedziela, 14 marca 12:00
Fala 11 - niedziela, 14 marca 13:30
Fala 12 - niedziela, 14 marca 15:00
Fala 13 - niedziela, 14 marca 16:30
Fala 14 - niedziela, 14 marca 18:00
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl