Formularz zgłoszeniowy

16 BIEG "RECORDOWA DZIESIĄTKA"

Poznań 15.03.2020
Dystans: 10km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wyniki:*
Wynik na 10km uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat w biegu z atestem. [g:mm:ss]
: :
Rok uzyskania wyniku oraz nazwa biegu

Przykład: BIEG "RECORDOWA DZIESIĄTKA" 2016
Nie mam wyniku w ciągu ostatnich 2 lat na tym dystansie.
Pakiety PREMIUM: [informacje i rozmiary]
Zamawiam pakiet premium BLUZA [płatny dodatkowo 99zł]
Zamawiam pakiet premium KOSZULKA [płatny dodatkowo 49zł]
Zamawiam pakiet premium SINGLET [płatny dodatkowo 49zł]
Zamawiam pakiet premium RĘKAWKI [płatny dodatkowo 39zł]
Zamawiam pakiet premium CZAPKA TRUCKER [płatny dodatkowo 59zł]
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl