Formularz zgłoszeniowy

SAMSUNG River Triathlon Series

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Zawody:
SAMSUNG River Triathlon Gorzów Wielkopolski 4.06.2023
Zawody:
SAMSUNG River Triathlon Międzychód 25.06.2023
Zawody:
SAMSUNG River Triathlon Wronki 2.07.2023
Zawody:
SAMSUNG River Triathlon Koło 23.07.2023
Zawody:
SAMSUNG River Triathlon Konin 13.08.2023
Zawody:
SAMSUNG River Triathlon Uniejów 27.08.2023
Skarpety wysokie z ażurkiem:

Istnieje możliwość zakupienia dodatkowo skarpet wysokich z ażurkiem z logo zawodów (29,90 zł)
Kategorie dodatkowe:
Ogólnopolskie Mistrzostwa Inżynierów w triathlonie podczas SAMSUNG River Triathlon Koło 23.07.2023
Klasyfikacja pracowników firmy SAMSUNG podczas SAMSUNG River Triathlon Wronki 2.07.2023
Ogólnopolskie Mistrzostwa Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej na dystansie 1/8 IM podczas SAMSUNG River Triathlon Wronki 2.07.2023
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl