Formularz zgłoszeniowy

Kórnik Triathlon - Sztafety

Kórnik 12.08.2018
Dystans: Super Krótki DRAFT | Ćwiartka NON-DRAFT

Zawodnik 1 - pływanie:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Rodzaj Pakietu:
Pakiet SPORT z koszulką zawodów (dodatkowo 19zł)
Pakiet rozszerzony:
GREATMAN STYLE (Lifestylowa koszulka bawełniana GREATMAN wysokiej jakości + 29 zł)
GREATMAN SWIM (Zawiera ręcznik kolorowo tkany GREATMAN + 30 zł)
GREATMAN BIKE (Zawiera bluzę z kapturem GREATMAN + 99 zł)
GREATMAN RUN (Zawiera koszulkę GREATMAN wysokiej jakości + 39 zł)
Rozmiar [dotyczy TYLKO pakietów: SPORT,STYLE,BIKE,RUN]:
Rozmiar
Zawodnik 2 - jazda na rowerze:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Rodzaj Pakietu:
Pakiet SPORT z koszulką zawodów (dodatkowo 19zł)
Pakiet rozszerzony:
GREATMAN STYLE (Lifestylowa koszulka bawełniana GREATMAN wysokiej jakości + 29 zł)
GREATMAN SWIM (Zawiera ręcznik kolorowo tkany GREATMAN + 30 zł)
GREATMAN BIKE (Zawiera bluzę z kapturem GREATMAN + 99 zł)
GREATMAN RUN (Zawiera koszulkę GREATMAN wysokiej jakości + 39 zł)
Rozmiar [dotyczy TYLKO pakietów: SPORT,STYLE,BIKE,RUN]:
Rozmiar
Zawodnik 3 - bieg:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Rodzaj Pakietu:
Pakiet SPORT z koszulką zawodów (dodatkowo 19zł)
Pakiet rozszerzony:
GREATMAN STYLE (Lifestylowa koszulka bawełniana GREATMAN wysokiej jakości + 29 zł)
GREATMAN SWIM (Zawiera ręcznik kolorowo tkany GREATMAN + 30 zł)
GREATMAN BIKE (Zawiera bluzę z kapturem GREATMAN + 99 zł)
GREATMAN RUN (Zawiera koszulkę GREATMAN wysokiej jakości + 39 zł)
Rozmiar [dotyczy TYLKO pakietów: SPORT,STYLE,BIKE,RUN]:
Rozmiar
Dane drużyny:
Nazwa drużyny
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Wybór dystansu:
Dystans*
Super Krótki DRAFT
Ćwiartka NON-DRAFT
Klasyfikacje dodatkowe:
Czy jesteście mieszkańcami Miasta i Gminy Kórnik*
TAK
NIE
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl