Formularz zgłoszeniowy

Triathlon Kozienice - sztafety

Kozienice, 18.08.2024
Dystans: Sztafety Sprint (750 m / 21 km / 5 km)

Zawodnik 1 - pływanie:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Koszulka:
Rozmiar koszulki
Zawodnik 2 - jazda na rowerze:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Koszulka:
Rozmiar koszulki
Zawodnik 3 - bieg:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
Kapitan drużyny*
adres e-mail/e-mail(na adres Kapitana zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
*
Koszulka:
Rozmiar koszulki
Dane drużyny:
Nazwa sztafety
*
telefon kontaktowy do Kapitana
*
w postaci (+48602123123)
Kategorie dodatkowe:
Mistrzostwa Gminy Kozienice - sztafety Sprint
Dane do faktury:
Dane do faktury:
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Regulamin zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl